Lyžovanie

Príchod:
calendar
Odchod:
calendar
Počet osôb:
minus plus
Cena za osobu / noc:

Stát / Oblast: 
plus
Středisko: 
plus
Typ ubytovania: 
plus
Požadujem: 
plus Zrušit vše
Vyhľadaj

Kontaktujte nás

+420 542 215 267 » viac

Kontaktujte nás:

Pre zobrazenie všetkých kontaktov prosím kliknite

Podmínky uživania

Prečo s nami na dovolenku

 • Zázemie stabilnej spoločnosti
 • Rozsiahla databáza ubytovacích kapacít všetkých typov
 • On-line rezervácie a platba z domova
 • Viac ako 20 kritérií pre vyhľadávanie
 • Detailne spracovaná ponuka s informáciami o okolí
 • Jedinečné vyhľadávanie cez mapu Google
 • Rozsiahle fotogalérie ubytovacích jednotiek
 • Široká ponuka zliav (First minute, Last minute, Špeciálne ponuky)
 • Garancia najnižších cien
 • Pre rezerváciu väčšinou stačí zaplatiť zálohu
 • Dovolenka na splátky
 • Zľavy pre stálych zákazníkov
 • Destinačné stránky
 • Užitočné informácie na cestu
 • Okrem predností ponúkaných objektov uvádzame aj prípadné nedostatky
 • Dôvera klientov z 35 krajín
 • Sme členom národných centrál cestovného ruchu AČCKA (CZ), SACKA (SR), DRV (DE), PIT (PL).
 • Panoramatické zábery okolia

Storno a reklamácie

Odstoupení od smlouvy

CK může odstoupit od uzavřené smlouvy se zákazníkem:

 1. z důvodů zániku možnosti poskytnout objednané služby z objektivních důvodů.

  V případě zrušení služeb CK z objektivních důvodů, může se CK zprostit odpovědnosti za škodu vůči zákazníkovi z důvodu zrušení služeb jen v případě, že ke zrušení služeb došlo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CK požadovat.
 2. z důvodu porušení smlouvy zákazníkem.

  Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb zákazníkem z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit CK dále stanovené odstupné uvedené v čl. 11. těchto podmínek. Rozdíl mezi částkou, kterou CK od klienta za předmětné služby obdržela, a tímto odstupným, bude zákazníkovi vrácen.

Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených ve smlouvě nebo za těchto podmínek:

 1. nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK nabídla na základě nové smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní smlouvě, pokud má CK možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK.
 2. z důvodu porušení povinnosti CK.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo z.č. 159/1999 Sb., je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
 3. z jakýchkoliv jiných důvodů nebo bez uvedení důvodu.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CK stanovené odstupné dle čl.11. těchto podmínek.

  Odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CK musí být učiněno písemně dopisem nebo e-mailem, přičemž je účinné doručením druhé straně.

Odstupné:

V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CK, vzniká-li zákazníkovi povinnost dle těchto podmínek uhradit CK odstupné. Toto odstupné, pro jehož výpočet je rozhodný den, kdy bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhému účastníkovi, je stanoveno v následující výši:

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 14 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 13 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb 85 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 6 a méně dnů před počátkem čerpání služeb 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v majácích

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 15 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 14 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
746-SD-KO-LU, 578-IS-RM-SA

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 8 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 7 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
842-IS-CI-MJ, 844-IS-CI-NC, 845-IS-CI-CI, 846-IS-CI-VE, 847-IS-CI-BZ

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 43 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 42 až 29 dnů před počátkem čerpání služeb 65 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 28 až 15 dnů před počátkem čerpání služeb 90 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 14 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
Kód objektu začínající 581/....

 1. odstoupení od smlouvy do 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 36 dnů před počátkem čerpání služeb 50% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 35 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
400/05-KV-OK-MN

 1. odstoupení od smlouvy do 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 29 – 22 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 21 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
359/...

 1. odstoupení od smlouvy do 90 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 46 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 45 – 16 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 15 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

Reklamace služeb

V případě jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb je nutné, aby zákazník na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu upozornil majitele objektu nebo osobu jím pověřenou (uvedenou v Potvrzení o rezervaci). Pokud tato osoba nesjedná nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CK. CK učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu.

Pouze bezodkladné upozornění na nedostatky poskytovaných služeb může vést k jejich odstranění. Časové prodlení při uplatnění reklamace ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost jejího řádného vyřízení. V případě, že CK neplní řádně a včas své povinnosti vůči zákazníkovi dle uzavřené smlouvy nebo z.č. 159/1999 Sb., může zákazník svá práva z toho vyplývající uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení čerpání služeb, resp. v případě, kdy se služby neuskutečnily, v termínu do 3 měsíců ode dne, kdy měly služby dle smlouvy skončit, jinak tato práva zákazníka zanikají.

Je-li poskytnutí služeb zprostředkováno externím prodejcem, je tříměsíční lhůta dle předchozího odstavce zachována i v případě, že zákazník ve lhůtě reklamoval u tohoto externího prodejce.

CK se odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti může zprostit, prokáže-li, že takovouto škodu nezavinila sama CK, ani jiní CK sjednaní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci sjednaných služeb a škoda byla způsobena :

 1. zákazníkem,
 2. třetí osobou, která se neúčastnila na základě předchozí dohody s CK poskytování služeb,
 3. událostí, kterou CK nemohla odvrátit ani při vynaložení úsilí, které lze na ní požadovat.

Další ujednání

 1. K dovolené patří i večerní zábava, restaurace, bary, atd., které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.
 2. Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře.
 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je možný výskyt hmyzu v prostorách ubytovacích zařízeních. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance CK.
 4. klienti jsou povinni dodržovat domácí řád a noční klid, pokud jej nebudou dodržovat, může je majitel bez náhrady vykázat z apartmánu. CK v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost vůči klientům.
 5. Cestovní kancelář nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži, poskytuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno.


Footer image